Bekijk de weerhouden gebouwenVan Waterloosesteenweg naar François Stroobantstraat; kruist Hervormings- en Emmanuel Van Driesschestraat.

Rechte straat afgezoomd door meelbessen.

Voorheen rue Maraîchère (Groentenkweeksterstraat), verwijzend naar de vroegere tuinbouw op deze gronden. Eerste deel van de straat aangelegd bij K.B. van 08.07.1875 onder impuls en op grond van de familie Brugmann. Straat later verlengd en opgenomen binnen aanleg volgens het Plan général d'alignement et d'expropriation par zones voor de ‘Berkendaelwijk' (n.o.v. landmeter César Boon), bij K.B. 12.07.1902 en later licht gewijzigd door KB van 02.05 en 31.05.1904.

Huidige benaming naar Belgisch journalist en essayist (1874-1934) tevens hoofdredacteur en stichter van onder meer Les XXe siècle en la Nation Belge.

Hoofdzakelijk bebouwd tussen 1899 en 1912 met vnl. eclectische rijwoningen (vb. geheel nr. 73, 71: arch. Joachim en Pierre Vuy, 1906). Oudste bebouwing uit XX a aan de pare zijde, nl. nr. 8 tot 12 en nr. 38 tot 50 (nr. 50, 1899). Late voorbeelden van neoclassicistische woningen treft men vnl. in het begin van de straat aan of op de hoek met de Hervormingsstraat (nr. 32-34 en Hervormingsstraat nr. 29, 31 en 33, i.o.v. Frédéric Laubach en n.o.v. Jean Dierickx, 1904). Het Beaux-Arts getinte opbrengsthuis n.o.v. arch. V. De Rudder uit 1924 (nr. 76) en het modernistische opbrengsthuis n.o.v. arch. Paul Le Bon uit 1937 (nr. 77) vormen de enige getuigen uit het interbellum.

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925); GAE/OW 139; GAE/OW Convention Berkendael (plan naar de hand van landmeter C. Boon, Elsene, 20 september 1898).
GAE/DS 12: 127-12; 32-34: 127-32-34; 40: 127-40; 42: 127-42; 44: 127-44; 46:127-46; 48: 127-48; 50: 127-50; 71: 127-71; 73: 127-73; 76: 127-76; 77: 127-77; 29: 261-29; 31: 261-31; 33: 261-33.
Hervormingsstraat: 29 : 261-29 ; 31 : 261-31 ; 33 : 261-33.


Tijdschriften
HAINAUT, M., « Une rue d'Ixelles porte leur nom, 2eme partie de H à Z », Mémoire d'Ixelles, 29, 1988, p. 27.