Typologie(ën)

woning met kunstenaarsatelier
burgerwoning

Ontwerper(s)

Léon BOCHOMSarchitect1910

Maurice BLIECKschilder

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id [nl]

Urban : 16497
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl met elementen van eigentijdse Engelse architectuur en schildersatelier, i.o.v. schilder Maurice Blieck, gesigneerd ‘L BOCHOMS / ARCHte ', 1910.

Maurice Blieck was lid van ‘l'Union' en stichtend lid van de kunstkring ‘le Sillon'. In 1896 maakte hij een studiereis naar Parijs en Engeland. Zijn aanvankelijk sombere schilderijen werden lichter onder invloed van het luminisme. De schilder woonde en werkte op dit adres.

Bijzondere gevel van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in twee eerste bouwlagen. Bakstenen gevel met witstenen elementen. Muuropeningen op benedenverdieping rechthoekig (venster meermaals verbouwd), in tweede bouwlaag onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.. In hoogste bouwlaag atelier met breed rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Het atelier wordt ook verlicht via dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Gewelfde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Deur bewaard. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  helaas vervangen door PVC.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 87-63.

Publicaties en studies
LEMONNIER, C., L'école belge de peinture 1830-1905, Brussel, 1906, p. 222.
HYMANS, H., Près de 700 biographies d'artistes belges, Brussel, 1920, p. 53.
GOYENS DE HEUSCH, S., L'impressionnisme et le fauvisme en Belgique, Antwerpen-Parijs, 1988, p. 299 et passim.

Tijdschriften
‘L'Art en Belgique. Document d'architecture Contemporaine', in: Tekhné, 20, 1911, p. 239.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid