Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Victor DE SMEDT architect1935

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id [nl]

Urban : 35982
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in art-decostijl, n.o.v. architect Victor De Smedt, 1935. Gesigneerd op het tuinmuurtje “Victor De Smedt / Architecte 1935”.

Opstand met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. van twee bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in gele baksteen met beklemtoonde horizontale voegen en met hardstenen elementen (sommige beschilderd). Opstaande bakstenen op de lateien en de gebogen hoeken. Garagepoort ter vervanging van een oorspronkelijk gepland venster, kleine terugwijkende toegangsportiek. Links, erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met gebogen linkerhoek, rechterhoek met twee groepen van drie gestapelde kwartcirkelvormige betontegels. Houten dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. verbonden door eenzelfde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Oorspronkelijke geprofileerde kroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Deur met oorspronkelijk getralied raam en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn..
Afsluiting van het voortuintje met traliewerk met geometrisch decor.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 44638 (1935).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid