Onderzoek en redactie

2006-2007

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Franklin Rooseveltlaan naar Derbylaan. Op grondgebied van Brussel (nr. 2 tot 12 en 1 tot 13) en dat van Elsene. Rechtlijnig tracé, loodrecht op Franklin Rooseveltlaan, afgeboord met bomen.

Onderdeel van plan van Solbosch-wijk, goedgekeurd volgens K.B. van 23.03.1907 en 16.07.1907. Zoals vrijwel alle straten van de wijk is ze aangelegd op terrein van de stad volgens specifiek lastenboek en wijkreglement, allebei goedgekeurd door gemeenteraad van 02.05.1927. Lastenboek bepaalde “hoogte en architecturaal aspect” van gebouwen die “in verhouding tot breedte van straten” moesten zijn; ze dienden voorzien zijn van “minstens één erker en een balkon”. Het wijkreglement legde een insprong t.o.v. de rooilijn vast. Deze moest ingericht worden als voortuin en omsloten worden door “artistiek hekwerk”, waarvoor aparte bouwaanvraag diende worden ingediend.

Naamgeving tijdens gemeenteraad van Brussel van 07.03.1930, aansluitend bij fauna- en foranamen van andere wegen van Terkamerenbos.

Grotendeels tussen 1935 en 1940 bebouwd met rijen eengezinswoningen of appartementsgebouwen van verschillend formaat. Gebouwen in modernistische stijl (nr. 9, arch. Jacques Obozinski, 1940), soms met elementen van art deco (nr. 5, arch. Servais Mayné, 1935), of neotraditionele invloeden (nr. 13, arch. J.A. Cnop, 1951). Nr. 4, opmerkelijk modernistisch tweewoonst van vier bouwlagen n.o.v. arch. Léon Govaerts en Alexis Van Vaerenbergh, 1938.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 4: 50461 (1938); 6: 59626 (1950); 9: 54539 (1940); 13: 63418 (1951).
SAB/Bulletin communal de Bruxelles, 1927, 1930.

Publicaties en studies
MOUTURY, S., CORDEIRO, P., HEYMANS, V., Les quartiers Franklin Roosevelt et Vert Chasseur, Cellule du Patrimoine historique, Ville de Bruxelles, Brussel, 1998, s.p.