Van Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat naar Slachthuislaan.
Lange rechtlijnige straat met tweefasige aanleg. Het eerste straatgedeelte aanvankelijk uitmondend bij de Kleine Zenne, werd samen met de Fabrieksstraat aangelegd in 1804, op de terreinen van het voormalige kartuizersklooster (zie Fabrieksstraat).

Eertijds bedoeld om in de zuidelijke richting te worden doorgetrokken tot de Anderlechtsepoort, in noordelijke richting tot de Vlaamsesteenweg, later zelfs tot de omgeving van het toekomstige Stapelhuis, als doorlopende verkeersader doorheen de tot dan toe nauwelijks geürbaniseerde westelijke gebieden van de Vijfhoek. Enkel het zuidelijk tracé werd in 1842-1849 doorgetrokken, als onderdeel van een nieuwe verkaveling tussen Anderlechtsesteenweg en Slachthuislaan (zie Anneessensstraat). Op de aansluiting van beide straatgedeelten vertoont de Zennestraat een pleinvormige verbreding, nog verruimd door afgeschuinde hoekhuizen, centrum van het stervormige stratenpatroon van deze nieuwe aanleg.

Vrij goed bewaarde rijbebouwing in neoclassicistische stijl uit de jaren 1840 in het tweede straatgedeelte, het merendeel van de panden echter gebanaliseerd onder meer door nieuwe gevelbekledingen, puien of verhogingen. Eenvoudige, onder meer gekoppelde enkelhuizen met drie bouwlagen en twee/drie traveeën onder zadeldak, met oorspronkelijk vlakke gevelbepleistering of hoogstens geriemde vensteromlijstingen, cf. nr. 43 (1847), 47 tot 51 (1847), 58 tot 62 (1847), 61, 67 tot 71, 73, 77 en 79, 90 en 118-120 (1849). Dito afgeschuinde hoekhuizen, cf. nr. 29, 41A (1847), 50 (1847), 52 (1842), 108-110 en 112 (1850). Rijker uitgewerkte burger- en herenhuizen, onder meer gemarkeerd door balkons, cf. nr. 44-44A. Latere panden met dezelfde karakteristieken, cf. nr. 53 en 55 (1861-1862), 57, 89 en 104-106. Eerste straatgedeelte gedomineerd door bedrijfsgebouwen, cf. nr. 7 en 9-11, en een sociaal wooncomplex.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/OW 22103 (1847), 22137 (1847), 22102 (1847), 22117 (1849), 22100 (T847), 10007 (1847), 8371 (1842), 22116 (1850), 22133 (1861- 1862).