Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Erfgoedinventaris van de sociale woningbouw (La Fonderie - 2005)

Onderzoek en redactie

id [nl]

Urban : 36624

Opmerkelijke bomen in de nabijheid