Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenOnregelmatig plein aan de zuidzijde van de Sint-Michielskathedraal, begrensd door Markiesstraat en Treurenberg. In oorsprong het kerkhof van de kathedraal, in 1784 ontruimd ingevolge het door Jozef II uitgevaardigde verbod op begraven binnen de stad. Het westelijk gedeelte tot de Parochiaansstraat, eertijds zogenaamd «Way Straete», werd in 1853 en kort hierna verbreed en opnieuw bebouwd (zie ook Sint-Goedelevoorplein). Een vanaf 1860 voorziene halfcirkelvormige verruiming van het oostelijk uiteinde, werd nooit doorgevoerd.

Van de vroegere bebouwing, die volgens oude iconografische bronnen voornamelijk uit ruime diep- en breedhuizen in traditionele stijl bestond, is niets bewaard. De laatste oude panden die aan deze zijde de oorspronkelijke schaalverhouding ten opzichte van de kathedraal aangaven, en ook de nog resterende neoclassicistische bebouwing van na 1853, werden onlangs gesloopt. «Markiesgebouw» (1986-1989, Atelier d’Architecture de Genval).
Bronzen standbeeld van Kardinaal
Mercier (1851-1926), door beeldhouwer E. Rombaux, gedateerd 1941, onthuld in 1954, bij het zuidelijk portaal van de kathedraal.