Van Hertogsstraat naar Regentlaan.
Deel uitmakend van de Warandewijk. Ensemble in classicistische stijl, gevormd door het Park van Brussel en omringende straten, vanaf 1776 naar ontwerp van architect Barnabé Guimard aangelegd op de tuinen van het voormalige Koudenbergpaleis (zie Park van Brussel). Oorspronkelijk meest zuidelijke dwarsgang aan de oostzijde van de Hertogsstraat, eertijds doodlopend op de 14e-eeuwse stadsomwalling en afgesloten door een ijzeren hek tussen aediculamuren aansluitend bij de twee symmetrische hoekhuizen. Oprichting van een tweede hek dichter bij de wallen in 1805, na inlijving van de wegenis bij het Herenhuis de Trazegnies (zie nr. 1). Bij de aanleg van de Regentlaan in 1821-1823 op de nieuwe ringboulevard aangesloten, en rue Latérale genoemd.

Bij de aanleg van de Leopoldswijk vanaf eind jaren 1830 werd het tracé doorgetrokken in de nieuwe Belliardstraat. De voorgebouwen van beide hoekhuizen verdwenen respectievelijk in 1824 (nr. 2-4) en 1865 (nr. 1).

Huidige benaming sinds 1905, naar baron Auguste Lambermont (1819-1905), diplomaat en staatsman. De hoeken aan de Regentlaan worden ingenomen door de tuinen van het Academiënpaleis en het voormalige Herenhuis du Bus.


Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/OW 32241-32242.