Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)
portiek/poort

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31365
lees meer

Beschrijving

Smal, één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) breed diephuis van vier bouwlagen, de tweede als tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen., en met mezzaninoHalve verdieping, gelegen net onder de kroonlijst. onder afgesnuit lessenaarsdakDak bestaande uit één hellend dakvlak.. Verankerde (ontpleisterde) gevel uit 1831 ter vervanging van een 17e eeuwse tuitgevelPuntgevel bekroond met smalle rechthoekige hals; bij zeventiende eeuwse voorbeelden vaak steunend op schouderstukken. met vier bouwlagen.

Verlaagde, aangepaste rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. ontlastingsboogjes; haast vierkant venstertje op de bovenste verdieping; sinds 1891 verbreed venster op tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen.. Sporadisch behouden zandsteenblokken.

Rechteringang verleent toegang tot de zogenaamde Poppegang: gekasseid, aan linker zijde begrensd door aangepaste gecementeerdeMet portlandcement bestrijken. - onder meer verankerde - gevels van drie bouwlagen en twee tot drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met rechthoekige vensters; ontpleisterde bakstenen gevel in nr. 4, met sporadisch behouden zandstenen kwartholle dagkantenBinnenkant (tussen muurvlak en kozijn) van de stijlen van een muuropeningen; soms geprofileerd of afgeschuind., wijzend op mogelijk oudere kern.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 15738 (1831, 1891).

Websites
BALat KIK-IRPA
BALat KIK-IRPA (Poppegang)