Bekijk de weerhouden gebouwenVan Anderlechtsesteenweg naar Zennestraat.
Deel uitmakend van een geheel van straten met stervormig patroon, in 1842-1849 aangelegd tussen de Anderlechtsesteenweg en de Slachthuislaan (zie Anneessensstraat). zogenaamd naar de eigenaar van het betreffende grondstuk.

In de jaren 1840 bebouwd met overwegend enkelhuizen van drie bouwlagen en drie traveeën met vlakke lijstgevels; heden nog vrij goed bewaard spijts veelvuldige aanpassingen, voornamelijk verhogingen en vernieuwingen van de gevelbekledingen, cf. nr. 19, 21, 22, 25, 28, 29, 31-33, 32-34, 35, 37, 38, 39, 44, 51, 53 en 59-61. Voorts enkele rijkere panden, met bijkomend schijnvoegen en omlijstingen, cf. nr. 49. In de jaren 1860 en 1870 aangevuld met enkelhuizen met een gelijkaardige ordonnantie, ook met mezzanino of vier bouwlagen, onder meer afwijkend door een uitgewerkt stucdecor, cf. nr. 8 (1867), 12 en 14. Gering aantal «klassieke» winkelramen en -puien, cf. nr. 1 (1873), 3, 5 en 39 (1892).

Bronnen

Archieven
SAB/OW 8327 (1867), 8364 (1873), 74218 (1892).