Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Jean-Florian COLLINarchitect1937

ETRIMObouwpromotor / vastgoedontwikkelaar1937

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Onderzoek en redactie

2006-2007

id [nl]

Urban : 16097
lees meer

Beschrijving

Modernistisch appartementsgebouw met art-deco-elementen i.o.v. maatschappij Étrimo, gesigneerd “Jean F(lorian). Collin / architecte”, 1937.

Symmetrische gevel van zeven bouwlagen waarvan hoogste in attiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt. en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Benedenverdieping in hardsteen. Verdiepingen in baksteen met bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. elementen. Centrale toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. rijkelijk beglaasd en geritmeerd met doorlopende  pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Tweede en vierde traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. VensterregistersDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters.. Garagepoorten in onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen.. Uitgespaarde toegangsportiek met geblokte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en bereikbaar via trap.
Metalen toegangsdeur en garagepoorten oorspronkelijk. Metalen schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels oorspronkelijk.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 47877 (1937).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid