Typologie(ën)

opbrengsthuis
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

L. HENDRICKXarchitect1905

L. HENDRICKXarchitect1903

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2006

id

Urban : 16246
lees meer

Beschrijving

Op hoek van deze straten ensemble van twee opbrengsthuizen met handelsruimte, gebouwd volgens twee verschillende bouwvergunningen, voor zelfde eigenaar, n.o.v. arch. L. Hendrickx en respectievelijk in 1905 en 1903.

Ongewone inplanting van beide gebouwen: gevels volledig eenvormig, zodat twee huizen op eerste gezicht slechts één hoekgebouw vormen.

Gevels in eclectische stijl met polychroom parementGangbaar geveltype in België tussen 1890 en 1914, gekenmerkt door een speelse verwerking van kleurrijke materialen en tal van ornamenten; vaak gevels met een asymmetrische compositie.. Vier bouwlagen, waarvan tweede als tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen.. Gevel in witte baksteen met banden in blauwe baksteen en hardstenen elementen. Op hoek smalle arkelVeelhoekig of rond uitkragend volume op de hoek van een gebouw en langs één of meer verdiepingen opgaand; vaak in de vorm van een torentje. op lampetNeerwaartse beëindiging, afhangende versiering als aanzet van een balkon of erker. vormt verbinding tussen beide gevels (oorspronkelijk bedaking van arkelVeelhoekig of rond uitkragend volume op de hoek van een gebouw en langs één of meer verdiepingen opgaand; vaak in de vorm van een torentje. en twee huizen verdwenen). Muuropeningen onder I-balkenIJzeren latei met I-profiel.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst..

Abdijstraat nr. 9-11. Drie gelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). In derde bouwlaag doorlopend  balkon; in vierde bouwlaag centraal balkon. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. vervangen.
Van Eyckstraat nr. 54. Twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...).

Bronnen

Archieven
SAB/OW 2875 (1903), 23729 (1905).