De de Cipletstraat verbindt de Claessensstraat en de Van Gulickstraat met de de Wautierstraat.

De straat werd geopend bij K.B. van 05.10.1900 en bestraat in 1901-1902. Haar naam is een eerbetoon aan mevrouw de Ciplet, die bij testament 30.000 francs had nagelaten aan de armen van Laken.

De straat is bebouwd met eengezinswoningen of opbrengstpanden met neoclassicistische inslag of in eclectische stijl, ontworpen in de jaren 1902 tot 1904. Vermelden we nr. 12, in neoclassicistische stijl, en op de hoek met de de Wautierstraat, een geheel van vier opbrengstgebouwen met art-nouveau-inslag, ontworpen in 1903 door architect A. Pladet: de Cipletstraat 14 en 16, de Cipletstraat 18 - de Wautierstraat 30 en de Wautierstraat 32. De gevels van de laatste twee huizen werden bekroond in de gevelwedstrijd die de gemeente Laken in 1903 organiseerde. Tijdens het interbellum werden de nog braakliggende percelen bebouwd met huizen, sommige met invloed van de art deco, alsook met een magazijn voor voeder, graan en mout, op nr. 8 (1925).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/IP II 684 (1903-1912).
SAB/OW 53108 (1901-1902); 8: 53653 (1925); 16 tot 18: Laken 5650 (1903). 

Publicaties en studies
COSYN, A., Laeken Ancien & Moderne, Imprimerie scientifique Charles Bulens, Brussel, 1904, pp. 138, 141.
DILLEN, J., 22e Jaarboek Ons Graafschap van de Geschied- en Heemkundige Kring van het Graafschap Jette en Omgeving, 1992, p. 80.
VAN NIEUWENHUYSEN, P., Toponymie van Laken (doctoraatsverhandeling in de Germaanse Filologie), UCL, Louvain-la-Neuve, 1998, p. 689.