De Verhoevenstraat verbindt de Emile Bockstaellaan met de Antoine Clessestraat.

De straat werd rond het midden van de jaren 1900 geopend, in het kader van aanleg van de Emile Bockstaellaan krachtens de K.B.’s van 18.02.1899 en 05.10.1900. Haar naam is een eerbetoon aan Pierre Verhoeven, die Lakens schepen was in de jaren 1880 en in 1893 overleed.

Tussen 1910 en 1914 werd de laan bebouwd met eengezinswoningen of opbrengsthuizen in eclectische stijl, zoals nr.17 (n.o.v. architect F. Lambert, 1912), nr. 1 (n.o.v. architect Henri Houbaer), ontworpen in 1914 als geheel met nr.4 Emile Bockstaellaan, of 21 (n.o.v. architect O. Brison, 1914), met art-nouveauinvloed. Tijdens het interbellum werden de nog vrije percelen bebouwd met woningen met invloed van de Beaux-Artsstijl of de art deco, zoals nr.22-24 (1931), ontworpen voor Servais Van der Elst, een aannemer gevestigd op nr.16-18 van de straat. In de straat bevonden zich overigens verscheidene bedrijven, zoals La Marmographie (zie nr.14), waarvan de gebouwen thans zijn gesloopt, en de Fabrique Nationale de Produits Emboutis (nr.23-29), de latere SOBEMI (Société Belge d’Emballages Métalliques Industriels). Dit bedrijf had zich midden jaren 1920 gevestigd op een perceel dat zich tot aan de Antoine Clessestraat uitstrekte.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/IP II 684 (1903-1915).

SAB/PP 3374 (ca. 1900).
SAB/OW 1: Laken 3608 (1914); 17: Laken 706 (1912); 21: Laken PV Reg. 156 (19.02.1914); 22-24: 39390 (1931); 23-29: 52713 (1927), 37292 (1928).

Publicaties en studies
VAN NIEUWENHUYSEN, P., Toponymie van Laken (doctoraatsverhandeling in de Germaanse Filologie), UCL, Louvain-la-Neuve, 1998, p.
 1835.

Tijdschriften
Almanach du Commerce et de l’Industrie
, “Verhoeven (rue)”, 1906, 1907.