Tegeltableau in wintertuin, Coenraetsstraat 56, Sint-Gillis, door Franse firma (uit) Sarreguemines, 1906 (foto 2004).
Dakruiter, O.L.-V. van de Rijke Klaren, Rijke Klarenstraat 23, Brussel, toegeschreven aan arch. Lucas Fayd\'herbe, 1665-1680.
Reclamepagina voor sandwichpanelen (Architecture, 27, 1959), Sint-Lazarusplein 1, Sint-Joost-ten-Noode, arch. Claude Laurens, 1957.
Corintisch kapiteel, Beursgebouw, Anspachlaan 80, Brussel, arch. L.P. Suys, 1865 (foto 2005).
Wenteltrap, Zuidstation, Fonsnylaan 47, Sint-Gillis, arch. Adrien Blomme en Fernand Petit, 1958 (foto 2004).

Glossarium

Het glossarium omschrijft en illustreert de meest voorkomende architecturale termen van de inventaris. Sommige termen, voornamelijk technische termen en materialen, kunnen doorheen de website worden gezocht. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld alle beschrijvingen raadplegen waarin het woord 'sgraffiti' voorkomt.
 

Dit glossarium is gebaseerd op het woordgebruik van vorige inventarissen van het Brussels erfgoed en verzekert zo enige eenvormigheid. Voor de termen die niet voorkomen in het glossarium, verwijzen wij de gebruiker graag naar HASLINGHUIS, E.J., JANSE, H., Bouwkundige termen, 5de druk, Primavera Pers, Leiden, 2005.

glossarium

Bepleisterd

Muur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder ande (...)

Berapen

Met mortel ruw - niet gladgestreken - bepleisteren. (...)

Bossage

In oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de (...)

Boucharderen

Bewerking van natuursteen waardoor een oppervlak ontstaat met regelmatig verspreide puntjes. (...)

Ciseleren

Bewerking van natuursteen waardoor een geribd oppervlak ontstaat. (...)

Églomisé

Decoratieve (reclame)schildering op de achterzijde van glas; meestal met gebruik van bladgoud. (...)

Gecementeerd

Met portlandcement bestrijken. (...)

Granito, terrazzo

Bedekking met veelkleurige (marmer)stukjes, gebed in cementmortel, die na verharding glanzend wordt geschuurd. (...)

Grisaille

Getekende of geschilderde voorstelling in verschillende tinten grijs of bruin. (...)

Hoekketting

Afwisselende opeenvolging van lange en korte zijden van natuurstenen hoekblokken of neggen (geprofileerd) in een baksten (...)

Keperverband, keperfries

Metsel- of schrijnwerk, gevormd door schuin geplaatste, in elkaar grijpende houten of bakstenen elementen; als keperfrie (...)

Lambrisering

Wandbetimmering, meestal bestaande uit paneelwerk, aangebracht tegen een binnenmuur (vaak het onderste gedeelte ervan); (...)

Lintvoeg, doorlopende lintvoeg

Horizontale voeg tussen twee lagen metselwerk; vanaf de jaren 1930 wordt de doorlopende lintvoeg met haar diagonale door (...)

Metselverband

Wijze waarop bakstenen aan de buitenzijde van een muur zijn gerangschikt. (...)

Muizentand, zaagtand

Stenen tandlijst bestaande uit om de andere uitstekende steenkoppen onder een overstekende strekse laag. (...)

Parement

Gevel- of muurbekleding. (...)

Rollaag

Laag van op hun kant gemetselde (bak)stenen. (...)

schijnvoegen

Imitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuur (...)

Sgraffito

Sgraffito (Italiaans, van sgraffiare: krabben), decoratieve muurtechniek waarbij men een donkere pleisterlaag (doorgaans (...)

Simili

Bepleistering ter imitatie van natuursteen. (...)

Sjabloon

Modelvorm; uitgesneden blad papier of metaal waarmee men een bepaald motief makkelijk kan reproduceren. (...)

Steensnede

Vormbepaling van of vormgeving aan de stukken steen van een constructie in natuursteen; in het bijzonder met betrekking (...)

Strek, kop

De lange zijde van een baksteen heet strek, de korte kop. (...)

Stucwerk

Modelleerbare, snel hardende massa van gips, kalk en zand; in gepolijste vorm ter vervanging van marmer. (...)

  • Page 1