Onderzoek en redactie

2013-2014

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
De Verhasstraat verbindt het kruispunt van de Renkinstraat en de Vondelstraat met het Colignonplein. De Emmanuel Hielstraat begint er aan onpare zijde.

De straat werd geopend in het kader van de aanleg van de wijk rond het toekomstige gemeentehuis, die hoofdzakelijk bestond uit een openbaar plein, het Colignonplein, waarop symmetrisch nieuwe straten uitkwamen: de Verhasstraat en de Verwéestraat, de Quinauxstraat en de Generaal Eenensstraat. Het plan werd opgesteld door gemeentelijk ingenieur Bouchez en werd aangenomen tijdens de gemeenteraadszitting van 28.02.1881 en bekrachtigd bij K.B. van 20.04.1882. De bestratingswerken werden in 1884 uitgevoerd.

Zoals bij veel andere straten in de wijk, is de naam van de straat een eerbetoon aan een kunstenaar, de schilder Jan Frans Verhas (Dendermonde, 1834 – Schaarbeek, 1896).

De straat werd hoofdzakelijk bebouwd tussen 1886 en 1898, met burgerhuizen overwegend in neoclassicistische stijl, soms eclectische stijl. Twee bijzonder homogene huizenrijen vallen op: een huizenrij in neoclassicistische stijl, van nr. 5 tot nr. 19, een andere in eclectisch stijl, van nr. 38 tot nr. 42 (zie deze nummers). Vermelden we een reeks analoge neoclassicistische huizen, wellicht ontworpen door eenzelfde architect: nr. 21 (1892), 23 en 25 (1893), 27 (1894), 29, 31, 37 (1897), ontworpen als geheel met nr. 1 Emmanuel Hielstraat. Nr. 32 werd in 1887 ontworpen i.o.v. aannemer C. Slagmulder als geheel met nr. 28, 30 en 34. Net als laatstgenoemde huizen, werden talrijke huizen in de straat in de loop der jaren verbouwd.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 23, 25: 275-23-25; 31: 275-31; 32: 275-28-30, 275-32-34; 37: 275-37.
GAS/OW 50.
GAS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1881, pp. 76-77.
GAS/Bulletin communal de Schaerbeek, Rapport sur la situation et l'administration des affaires de la commune pendant l'exercice 1884-1885, 1885, pp. 30-31.

Publicaties en studies
DEKOSTER, J.-A., Les rues de Schaerbeek, Brussel, 1981, p. 122.