Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Anspachlaan naar Taborastraat.

Brede rechtlijnige straat geflankeerd door de noordgevel van de Beurs (zie Anspachlaan nr. 80), cf. parallelle Henri Mausstraat langs de zuidgevel. Deel uitmakend van de aanleg van de centrale lanen (1867-1871). Specifiek aanlegplan voor de omgeving van de Beurs van 1870, tracé-breedte meermaals gewijzigd, ook project voor de aanleg van squares in plaats van bouwblokken, huidige aanleg en persellering gelijktijdig met het Beursplein en de Auguste Ortsstraat volgens plan van 1877.

Op korte tijd bebouwd in 1883. Monumentale hoekgebouwen nr. 2 (zie Anspachlaan nr. 78) en 42; ertussen eenheidsbebouwing van opbrengsthuizen met doorlopende luifel. Van in oorsprong bepaald door cafés en brasseries.

Belangrijke opgraving onder leiding van P. Bonenfant en M. Le Bon in 1988, naar aanleiding van de vernieuwing van het wegdek. Hierbij werden de funderingen van het koor van de Sint-Maarten- en Sint-Katarinakerk van het voormalige recollettenklooster, gesticht in 1227 of 1231, blootgelegd. Koor met polygonale sluiting, slechts ten dele gekend, verwoest in 1579, wederopgebouwd na 1585, symmetrie-as voor de wederopbouw van de kerk vanaf 1697. Centraal grafkelder van rood beschilderde natuursteen, te identificeren met de eerste begraafplaats van hertog Jan I van Brabant († 1294), eertijds met monument in de kerk waarvan teruggevonden pijlers, omringd door bakstenen grafkelders. Project voor inrichting tot ondergronds museum in uitvoering.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 29870, 30161 en 30354-30355 (1870 en volgende); PP, 252-253.