Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 37844
lees meer

Beschrijving

Geheel van twee analoge burgerhuizen in eclectische stijl met invloed van de Vlaamse renaissance en met asymmetrische compositie, 1898.

Bakstenen gevels versierd met hardstenen elementen. Muuropeningen onder latei en ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast.. Balkons met gietijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., vervangen op nr.216. DakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met geveltop. Diamantkoppen. Onderbouw van nr.218 versierd met een spiegel van keramiektegels. Kroonlijst op nr.216 bewaard. Schrijnwerk vervangen, behalve de deur op nr.218.

Op nr.216, inrijpoort die oorspronkelijk leidde naar een kolenopslagplaats die in 1949 door een werkplaats werd vervangen. Twee dakkappelen, de ene met vleugelstukken en anker, de andere met toppilastersOverhoekse pilaster ter bekroning van gevel. en bolvormige topstukken; bekroning gewijzigd.

Op nr. 218, dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met trapgevel en anker(Smeedijzeren) bouwonderdeel waarmee de uiteinden van een balk in een muur worden bevestigd; soms ook louter decoratief..

Bronnen

Archieven
GAS/DS
 186-216-218 (1898).