Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)
garage

Ontwerper(s)

Victor MOREAUarchitect1925-1932

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 23134
lees meer

Beschrijving

Huis met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. en autogarage in art-decostijl, ontworpen in respectievelijk 1932 en 1925 door architect Victor Moreau i.o.v. eenzelfde eigenaar. De garage loopt tot achter de woning.

Bakstenen gevels versierd met bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. elementen en met hardsteen.

Op nr. 24, op de verdiepingen, elke traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) behandeld als trapezoïdale gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., onder een gemeenschappelijke kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met dezelfde vorm. Doorlopende  dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Deur bewaard.

Op nr. 26, garage onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken., met symmetrische puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. met twee registersVensterstrook in een topgevel.. Inrijpoort met afgeschuinde bovenhoeken. GekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. zijvensters en vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdieping dichtgemetseld. Gevel geritmeerd door vier pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; op de kolossale centrale pilasterPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. rust een grote spiegelboog, de overige pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. worden bekroond door analoge topstukken. Geschilderde uithangborden verdwenen. Deur vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 24: 266-22-24; 26: 266-26.