Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Louis Herman DE KONINCKarchitect1923

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 21923
lees meer

Beschrijving

Modernistisch opbrengsthuis, n.o.v. architect Louis-Herman De Koninck, 1923.

Opstand van vier bouwlagen onder plat dak, de laatste toegevoegd tijdens de werken. Bakstenen gevel, oorspronkelijk van het type Klampsteen met zwarte voegen in de eerste en laatste bouwlaag, en Paepesteen met witte voegen in de andere bouwlagen. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. betonnen elementen. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. in gewassen beton. Op de benedenverdieping, deur geflankeerd door een langwerpig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. en vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. achter een kleine binnenplaats toegankelijk via een trap afgeboord door een muurtje loodrecht op de gevel. Op de verdiepingen, één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. afgeboord door uitspringende bakstenen. De eerste twee verdiepingen zijn voorstevenvormig, onder een platte kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. In de laatste bouwlaag, met terras met buisreling voorzien van een T-vormige glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. onder een tweede kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Deur bewaard. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 115-236.
AAM/fonds Louis-Herman De Koninck.

Publicaties en studies
CULOT, M., DELEVOY, R.-L., L.H. De Koninck architecte, Archives d'Architecture Moderne, Brussel, 1973, pp. 68-69.

Tijdschriften
“Immeuble d'appartements à Schaerbeek, Bruxelles, 1923”, Architecture, 58, 1964, pp. 136-137.
“Maison, boulevard Général Wahis, 236, à Schaerbeek”, L'Émulation, 4, 1925, pl. 15.