Typologie(ën)

driegevelvilla

Ontwerper(s)

André DARCHEarchitect1935

Stijlen

Modernisme
Pakketbootstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2007

id

Urban : 16226
lees meer

Beschrijving

Ensemble van twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd., aanvankelijk identieke woningen in modernistische stijl met elementen van pakketbootstijlArchitectuurstijl uit interbellum en geïnspireerd op de gestroomlijnde pakketbootesthetiek (boegvormige volumes, patrijspoorten, enz.) n.o.v. arch. André Darche, van wie signatuur op gevel, 1935.

Talrijke elementen lopen door op beide gevels en geven geheel uitgesproken horizontaal karakter. Drie bouwlagen onder plat dak en telkens twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). SouterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. met garage. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevels; onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. in rode baksteen en lekdrempels in zwarte keramiek. Uiterste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met uitgespaarde portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert.; op verdieping overdekt terras. Hoogste terugwijkende verdieping met terras en borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Deuren onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.. Ronde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Zuilvormige stijlen. In zijgevel trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. verlicht door langwerpig smal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Tuinhek gewijzigd.
Op nr. 26 oorspronkelijk schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... .
Op nr. 28 deuren en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen. Hoogste bouwlaag verbouwd (arch. Jean Darche, 1974).

Bronnen

Archieven
SAB/OW 45351 (1935-1974).