Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 10780
lees meer

Beschrijving

Eclectisch pand (1903) met twee bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) van ongelijke grootte onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken..

Gevelparement in witte baksteen; kordons, banden, consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en vensteromlijstingen in blauwe hardsteen. Hoge arduinen sokkel met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. waarin oorspronkelijk souterrainvenster, in 1969 vervangen door garagepoort. Rechthoekige muuropeningen.

Hoofdtravee in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.. Op eerste verdieping gebogen balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en centrale lampetvormige uitbuiging, gebuikteMet een buik staand; welvend oppervlak dat een ongelijkmatige boogwerking vertoont. ijzeren leuning tussen stenen imposten.

Ingangstravee met paneeldeur en bovenvenster met roedenverdeling; bekronend vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met vleugelstukken en frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening..

Sgraffito op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…).. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst., boven hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. onderbroken door een dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met bekronend frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening..

Bronnen

Archieven

GASJ/DS/OW 6439 (1903).