Typologie(ën)

opslagplaats/loods

Ontwerper(s)

Roger SOMVILLEschilder

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Onderzoek en redactie

2016

id [nl]

Urban : 26656

Opmerkelijke bomen in de nabijheid