Typologie(ën)

woning
klooster/abdij

Ontwerper(s)

Gustave HANSOTTEarchitect1882

INCONNU - ONBEKEND1830

Stijlen

Neogotiek
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 10212
lees meer

Beschrijving

Hoekpand in neoclassicistische stijl gebouwd i.o.v. de "Soeurs du Bon Secours" vanaf de jaren 1830. Gewijzigd in 1920 n.o.v. arch. Josse VAN KRIEKINGE.
Drie bouwlagen en zeven traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) (Kruidtuinstraat) + vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). GecementeerdeMet portlandcement bestrijken. lijstgevel met kordonlijsten voorzien van rechthoekige muuropeningen.

Aanpalend oratorium (Musinstraat) uit 1882 n.o.v. arch. G. HANSOTTE in neogotische stijl. Aan de tuinkant bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde gevel van vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met smallere linkertravee, verlicht door spitsboogvensters met maaswerk. Rechtertravee voorafgegaan door rechthoekige deels beglaasde vleugeldeur die via doorgang onder tribune van oratorium toegang verleent tot het klooster. Aan straatkant driezijdige koorafsluiting eveneens voorzien van spitsboogvensters. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op bewerkte modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Polygonale bedaking.

Interieur: éénbeukige ruimte met kruisgewelf. Traveeverdeling door muraalbogen. Zesdelig straalgewelf in koorsluiting waarvan de ribben uitlopen op fijne zuiltjes met bewerkte kapitelenKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen. en polygonale kapiteelplaat. Tribune met opengewerkte borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde muren en gewelven. Originele glasramen.

Bronnen

Archieven
GASJ/DS/OW 2684 (1882), 9187 (1920).