Van het kruispunt met de Metaalstraat, Parmastraat, Stenen Kruisstraat en Bordeauxstraat naar dat met de Jourdanstraat en de Bosquetstraat.
Doorkruist Berckmansstraat en Bronstraat. Aangelegd samen met Berckmansstraat bij K.B. van 5.12.1862.
Geografische benaming.

Bebouwd tussen 1872 en 1900. Grotendeels in neoclassicistische stijl met symmetrische compositie, onder meer nr. 6 (aannemer Auguste Dubois, 1881), nr. 58 en 60, dubbelhuis van 1876, nr. 61 (1876), nr. 65 van 1875 (volgens De Keyser, G., 1996), nr. 77 (1879), nr. 80-82 (1893) met poort die toegang geeft tot de ingesloten gebouwen van Gemeenteschool nr. 6 (zie Bordeauxstraat 16), nr. 92 (1876), 94 (1871) en 96 (1873). Nr. 79 en 81 samen opgetrokken in 1882.

Op meerdere hoeken opbrengsthuizen met neoclassicistische inslag, zoals nr. 2-2a (1895), nr. 39 (1866), zie Berckmansstraat 100, nr. 42 (1840). Die van nr. 62-62a (1874) en 64-66 (1876) samen opgetrokken met huizen van naburige straat (zie nr. 42 tot 46 en nr.. 43-45-47, Bronstraat).

Sommige oorspronkelijk neoclassicistische huizen grondig verbouwd: nr. 54 en 56, dubbelhuis van 1876 met briketten bekleed, nr. 67 (1879) in 1964 voorzien van nieuwe gevel met gewijzigde muuropeningen, nr. 69 (1879) bepleisterd met schijnvoegen, nr. 71 (1879), 84 (1889) en 86 (1889) met briketten bekleed, nr. 75 (1884) gevel afgekapt.

Enkele huizen in eclectische stijl met polychroom parement en asymmetrische compositie, onder meer nr. 72 (1894), 74-74a (arch. Hubert De Kock, 1894), 76 (1893) waarvan fries en borstweringen met decoratieve keramische tegels en nr. 88-88a (1889).

Enkele modernistische gebouwen, o.m. nr. 1 (arch. P. Van der Sleyen, 1973), ter vervanging van een gebouw in eclectische stijl deel uitmakend van een ensemble van negen huizen van 1885, n.o.v. Louis Leysen (zie Jourdanstraat nr. 5 tot 9 en 54 tot 58,) en nr. 14 (1961). Nr. 28, oorspronkelijk n.o.v. arch. Émile Janlet (1883), in 1968 verbouwd en voorzien van bandvormende vensters door arch. Pierre Guillissen. Op nr. 31 huis van 1889 (volgens De Keyser, G., 1996) vervangen door nieuwbouw (arch. François, 1966).

Aan onpare kant enkele rijkere en meer gedifferentieerde gebouwen, waaronder sommige van befaamde arch. zoals Fernand Bodson, Antoine Pompe (zie nr. 33) en Jules-Jacques Van Ysendijck (zie nr. 35).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GASG/DS 2-2a: 193 (1895); 6: 238 (1881); 14: 3067 (1875); 28: 334 (1883), 19 (1968); 31: 5 (1967); 38-40, 42: 2459 (1874); 54-56: 4920 (1878); 58-60: 3837 (1876); 61: 3146 (1876); 67: 6166 (1879), 124 (1964); 69: 6238 (1879); 71: 6195 (1879); 72: 3588 (1894) ; 74-74a: 3522 (1894); 75: 510 (1884); 76: 3234 (1893); 77: 6364 (1879); 79, 81 : 633 (1882); 80-82: 3429 (1893); 84 2263 (1889); 86: 2165 (1889); 88-88a: 2259 (1889) ; 92: 3487 (1876); 94: 8170 (1871); 96: 2175 (1873).