De Victor Lefèvrestraat verbindt de Notelaarstraat, ter hoogte van het Wappersplein, met de Linthoutstraat.

De aanleg van de straat werd gepland eind jaren 1870, op vraag van J. Dekeyn, eigenaar van terreinen op deze plaats. Het K.B. van 23.05.1879, dat de opening van een twaalf meter brede straat toestond, verviel vier jaar later. In 1902 dienden R. Lauffs-De Keyn en Eug. De Keyn een nieuwe aanvraag in bij de gemeente om de straat te openen met gedeelde kosten met de gemeente. De straat werd uiteindelijk opgenomen in het stratenplan van de Linthoutwijk, dat in 1903-1904 werd ontworpen door Octave Houssa, ingenieur van de gemeentelijke openbare werken, goedgekeurd bij K.B. van 24.06.1904, en definitief goedgekeurd bij K.B. van 21.04.1906, samen met drie andere nieuwe Schaarbeekse wijken – Monrose, Josaphatdal en Monplaisir-Helmet.

Haar naam kreeg ze op voorstel gedaan tijdens de gemeenteraadszitting van 19.09.1905 om een straat in de wijk te vernoemen naar een van haar voormalige inwoners, de schrijver Victor Lefèvre (Bruxelles, 1822 – Schaarbeek, 1904).

Victor Lefèvrestraat 22 tot 4 (foto 2012).

De straat werd hoofdzakelijk bebouwd tussen 1907 en 1913, met eengezinswoningen in eclectische stijl, soms met invloeden van de renaissancestijl, zoals nr. 22 (zie dit nummer) of de art nouveau, zoals nr. 55 en 61 (zie deze nummers). Op de hoeken kwamen gebouwen met handelspand op de benedenverdieping. Het begin van de straat wordt gekenmerkt door twee lange en bijzonder homogene huizenrijen, nr. 7 tot 31 (zie nr. 7 tot 13, nr. 15 tot 21 uit 1909, nr. 23 tot 27 uit 1908, nr. 29 uit 1911, nr. 31 uit 1912) en 4 tot 22 (zie deze nummers). Hun homogeniteit wordt nog versterkt door de aanwezigheid van verscheidene huizengroepen gebouwd voor eenzelfde eigenaar. Op de schaarse braakliggende percelen werden in de jaren 1930 woningen met art-deco-inslag gebouwd, en in de jaren 1950 opbrengsthuizen. In 1965 werd aan pare zijde een gebouw van de RTT opgetrokken, op de plaats van drie huizen uit 1910; het vulde een complex aan dat het huizenblok doorkruist (zie Olmstraat nr. 14-16).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAS/DS 15, 17: 279-15-17; 19: 279-19; 21: 279-21; 23 tot 27: 279-23-27; 29: 279-29; 31: 279-31.
GAS/OW 279.
GAS/OW Dénomination des rues II.
GAS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1908, pp. 1587 tot 1589; 1909, p. 27.

Publicaties en studies
DEKOSTER, J. A., Les rues de Schaerbeek, AMAS asbl, red. Pierre Adam, 1981, p. 74.
FISCHER, F., Notice sur les grands travaux de Schaerbeek (Premier Congrès international et Exposition comparée des Villes), Brussel, Imprimerie Ferdinand Denis, 1913, p. 7, in: Bulletin communal de Schaerbeek, 1913, p. 438.

Kaarten / plannen
HOUSSA, O., Plan no 2. Commune de Schaerbeek. Quartier de Linthout. Projet d'avenues et rues nouvelles, 26.09.1904 (GAS/OW).