De Geefsstraat verbindt het kruispunt gevormd door de Josaphatstraat, de Olijfboomstraat en de Thiéfrystraat met dat gevormd door de Massauxstraat, de Wijnheuvelenstraat en de Trooststraat.

Ze werd aangelegd op terreinen die toebehoorden aan de Administration des Hospices et Secours de la Ville de Bruxelles, met als doel de Olijfboomstraat te verlengen en ze met de Trooststraat te verbinden. De aanleg van de Geefsstraat werd goedgekeurd bij K.B. van 12.07.1852. De bestratingwerken vonden in 1865 plaats.

Haar naam is een eerbetoon aan beeldhouwer Guillaume Geefs (Antwerpen, 1805 – Schaarbeek, 1883), hofbeeldhouwer van Leopold I en onder meer auteur van het monument op het Martelaarsplein in Brussel. Hij was burgemeester van Schaarbeek van 1852 tot 1860.

De residentiële straat werd hoofdzakelijk in de jaren 1860 bebouwd met burgerhuizen of opbrengsthuizen in neoclassicistische stijl, zoals nr. 32 tot 38 (zie deze nummers), die een bijzonder homogene huizenrij vormen, of nr. 40, met bewaarde sleutels met mascaron. De meeste gevels zijn opnieuw bepleisterd of bekleed met briketten, waardoor de neoklassieke versieringen typerende gevelhomogeniteit verloren zijn gegaan. Sommige gebouwen, zoals nr. 41-43, gebouwd tussen 1870 en 1894, hebben een commerciële benedenverdieping, soms naar oorspronkelijk ontwerp maar meestal in de loop der jaren gewijzigd.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAS/DS 41-43: 111-41-43.
GAS/OW 111.

Kaarten / plannen
Plan de la commune de Schaerbeek 1870, Nationaal Geografisch Instituut.
Carte de Service de Bruxelles et environs, Militair Cartografisch Instituut, 1894 (Koninklijke Bibliotheek van België).

Websites
Het verhaal achter de straatnamen van Schaarbeek, GEMEENTEHUIS VAN SCHAARBEEK