Van de de Theuxstraat naar de Victor Jacobslaan, niet ver van Sint-Antoonplein.
Rechtlijnige verbinding die bij haar aanvang een kruispunt vormt met de de Theuxlaan, de de Haernestraat en de Ernest Havauxstraat en de Philippe Baucqstraat doorkruist.

Verleent haar naam aan een held uit de onafhankelijkheidsstrijd (1798-1879). De straat maakt deel uit van het "plan d'ensemble" van de Solboswijk van 1903 en vertoont een zeer homogene bebouwing. Twee derde van de huizen werd gebouwd tussen 1903 en 1914 in eclectische stijl, eventueel vermengd met art-nouveau-elementen. Baksteenconstructies horizontaal geleed door contrasterende banden in baksteen of steen, vnl. met drie bouwlagen + souterrain en twee ongelijke traveeën. Hoofdtravee in risaliet of gevat tussen pilasters. Steek- of rondboogvensters in polychrome baksteen, of rechthoekige vensters onder balk. Opmerkelijk zijn de talrijke huizen n.o.v. arch. Emile LOENS: Nr. 5 tot 9 (1908), 74 (1908), 76, 78 (1903), evenals het ensemble Nr. 100 tot 108 (1909). Verder Nr. 38, 40 en 44 (1912), 72 (1906), 85 (1913). Nr. 88 met keramieken tegelpanelen in art-nouveaustijl.

Met uitzondering van twee panden van 1961 en 1972, dateert de overige bebouwing van de jaren 1920-1930. Zie Nr. 12 (1926, volgens plannen van arch. R. GOSSIAUX) en Nr. 51 tot 59 (59 : 1930, n.o.v. arch. Hubert INSTALLÉ).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
KB 21.07.1903, 31.07.1903
GAEtt./OW 883 (1903), 605 (1906), 110, 111, 650, 4584 (1908), 1826, 2630, 2631, 3315 (1909), 1952, 2289 (1912), 4360 (1913), 4403 (1923), 4720 (1924), 6011 (1925), 8085 (1926), 7558 (1930), 3 (1932)
RC 1910, p. 9; 1911, p.7.

Publicaties en studies
MEIRE, R.J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, p. 80.