Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 14202
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl uit 1913.

Drie bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en twee ongelijke verspringende traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Lijstgevel in zandsteen van Gileppe, witte baksteen en blauwe hardsteen op gebosseerde arduinen plint met rechthoekig souterrainvenster. Deur met traliewerk onder geprofileerde waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. op twee uitgelengde consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. waarboven decoratief arduinen paneel met leeuwenkop tussen twee volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer.. Op de verdiepingen rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. die de tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen. verlichten ; arduinen omlijsting gevormd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. onder brede waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. of frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. voorzien van rechthoekige deurvensters, op begane grond met balustersVaasvormige spijl van een borstwering. op borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., op de verdiepingen met balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met ijzeren leuning. In laatste bouwlaag muuropening onder waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Houten gekorniste kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met paneeldecoratie op drie consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., tandlijst.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 6030 (1913).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid