Onderzoek en redactie

2009-2011

 

Bekijk de weerhouden gebouwen

Loodrechte straat tussen Waversesteenweg en Raymond Blyckaertsplein. Leidt naar Raadstraat en kruist verder Viaductstraat.

Gedeelte tussen Waversesteenweg en Viaductstraat aangelegd op vraag van grondeigenaar Goffart en goedgekeurd bij K.B. van 1.10.1839. Goffartstraat wordt uiteindelijk verlengd tot aan toenmalige Kroonplein (huidige R. Blyckaertsplein) bij K.B. van 7.07.1847.

Oudst bewaarde bouwaanvragen vanaf 1842. Quasi dichtgebouwd omstreeks 1880. Oorspronkelijk neoclassicistisch straatbeeld met (burger)huizen deels bewaard ondanks talrijke verbouwingen (briketten, opnieuw bepleisterd, verwijderen van elementen, toevoegen van bouwlagen, enz.). Net als in de rest van de wijk vestigden zich hier tal van kleine zelfstandigen als aannemers; schrijnwerkers, loodgieters, kolenhandelaars, gevelschilders, drukkers, enz. De benedenverdieping van deze woningen werden daartoe vaak aangepast tot handelszaken en vaak vindt men achterliggende werkplaatsen (veelal herhaaldelijk verbouwd tot garages, bijvoorbeeld achter nr. 43-45 en 77 tot 91). Helemaal achteraan, in het laatste gedeelte van pare zijde, tal van garages of chauffeurswoningen horend bij huizen in de Troonstraat.

Goffartstraat 44-50, Carré Vannot, opstand voorgevel, GAE/DS 154-44-50 (1842).

Op nr. 44-50 lag tot 1987 de Carré Vannot. Dit beluik uit 1842 bestond uit 22 rug-aan-rugwoningen voorafgegaan door neoclassicistisch dubbelhuis en toegankelijk via twee parallelle stegen, aan straatkant afgesloten door hekwerk.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 44-50: 154-44-50.
GAE/OW 154.
GAE/OW, Historique des rues (1925).

Publicaties en studies
Nr. 44-50: Inventaire visuel de l’architecture industrielle à Bruxelles. Ixelles, AAM, Brussel, 1980-82, fiche 105.