Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Houthulstbosstraat naar IJzerplein.
Deel uitmakend van het zogenaamd “
Quartier Maritime”. Wijk in de noordwesthoek van de stad, aangelegd ter plaatse van het in 1910-1911 gedempte Groot of Handelsdok (1830) en het aangrenzende, terzelfdertijd gesloopte Stapelhuis (1843-1847, architect L. Spaak), (zie Handelskaai). Wegeniswerken aanbesteed in 1911; vermoedelijk ingevolge de oorlogsomstandigheden pas vanaf de jaren 1920 bebouwd. Omvat de Diksmuidelaan en de Ieperlaan, twee brede lanen, eerst genoemde met dubbele rijbaan en beboomde middenberm, die elkaar diagonaal kruisen, met de Sainctelettesquare en het IJzerplein ten noorden. De Handelskaai, de Houthulstbosstraat en de Negende Linielaan, respectievelijk de oost-, zuid- en westbegrenzing, werden terzelfdertijd, althans gedeeltelijk opnieuw aangelegd en bebouwd. In aansluiting hierop werd de verbinding met het stadscentrum verbeterd door verbreding van de Varkensmarkt en aanleg van de Léon Lepagestraat.

Homogene architectuur van voornamelijk appartementsgebouwen met overwegend art deco-inslag. Kenmerkende bouwhoogte, parementen in bak- en natuursteen of
simili, gevelritmering door middel van erkers, bow-windows en balkons. Ruime hoekcomplexen met monumentaal karakter. Begane grond met handelsfunctie, bepaald door de fruithandel. Doorsneepanden in nr. 31, 47 (1923), 53-59 en 61-63 (1923, architect M. Van Eycken); lage bedrijfsgebouwen op de hoeken met de Negende Linielaan en de Handelskaai (zie aldaar nr. 46-56). Westzijde gedeeltelijk ingenomen door nieuwbouw. 


Bronnen

Archieven
SAB/OW 30916 (1923), 29593 (1923), 38412 (1926); AA, 1911, rep. 8250.