Onderzoek en redactie

2005-2006

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
Hellende straat, van hoek gevormd door Generaal de Gaullelaan en Meerstraat naar Louizalaan. Kruist Vilain XIIII en Braambosstraat; laatste stuk grenst aan Koningstuin. Op grondgebied van Elsene en Brussel (nr. 31 tot 67 en nr. 44 tot 54).

Maakt integraal deel uit van opmerkelijk coherente “wijk van de vijvers” tussen Vleurgatsesteenweg, abdij van Terkameren, de vijvers van Elsene en Louizalaan. Deze wijk werd ontwikkeld op terreinen die eertijds eigendom waren van abdij van Terkameren en na de Revolutie als nationaal goed werden verkocht. Na enige verwikkelingen verworven door de Société immobilière de Belgique, via haar filiaal de Société de l'avenue Louise. Deze laatste legde geplande straten aan. In SAB plan van deze maatschappij van ca 1875, met in percelen verdeelde terreinen, klaar voor verkoop.

Aangelegd volgens KB van 22.08.1873, dat toelating gaf voor aanleg van straten naar Louizalaan en onteigening voor openbaar nut van vijvers en omliggende gronden. Kreeg huidige naam tijdens Brusselse gemeenteraad van 23.11.1879.

Op grondgebied van Brussel tussen 1875 en 1905 – met een hoogtepunt rond 1900 – bebouwd met burgerwoningen met door hek omheinde voortuinen. Sommige huizen vooraan met kleine cour anglaise, die helling van straat corrigeert; sommige hiervan in loop der jaren verbouwd tot garages.

Aan onpare kant vanaf einde van WO II talrijke huizen gesloopt en vervangen door standingvolle appartementsgebouwen. Deze hebben gelijkaardig volume van meestal acht bouwlagen en vormen thans coherent bebouwd geheel tegenover Koningstuin. Gesloopte huizen van bijzondere kwaliteit, onder meer nr. 47 en 49: twee huizen n.o.v. arch. Georges Hobé 1903; nr. 65 en 67: semi-dubbelwoning in eclectische stijl n.o.v. arch. Wynand Janssens, 1875-1876.

Valt onder BPA goedgekeurd volgens KB van 07.07.1970 met betrekking tot Louizalaan en aanpalende straten.

Bronnen

Archieven
SAB/PP 2720 (ca. 1875).
SAB/OW 47, 49: 23392 (1902); 65, 67: 23395 (1875-1876).
SAB/Bulletin communal de Bruxelles, 1879, II, p. 519.
GAE/OW Historique des rues (1925).

Publicaties en studies
CULOT, M., VAN LOO, A. (dir.), Musée des Archives d'Architecture Moderne, AAM éditions, Brussel, 1986. p. 90.
DUQUENNE, X., L'avenue Louise à Bruxelles, Xavier Duquenne éd., Brussel, 2007.

Tijdschriften
« Maisons, rue de la Vallée à Bruxelles, architecte : G. Hobé », Architecture &  Décoration, 10, 1903, pl. 49.