De Laënneclaan is een korte verkeersweg die de Edouard Kufferathlaan met de Adrien Bayetlaan verbindt.

De aanleg van de laan, die al in 1936 werd gepland en waarvan het tracé ongeveer samenvalt met een oude weg, de Nieuwboswegel, werd echter pas na de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. Bij besluit van het College van de Stad Brussel van 03.10.1955 werd de laan, net als andere verkeerswegen in de omgeving van het Brugmannziekenhuis, vernoemd naar een arts, René Laënnec (1781-1826), van Bretonse origine.

De laan, voorzien van achteruitbouwstroken bestemd voor voortuintjes, is bebouwd met modernistische appartementsgebouwen van vier of vijf bouwlagen, ontworpen tussen 1956 en 1965, waaronder nr.5 tot 9, drie identieke gebouwen met gestapelde erkers rond loggia’s, in 1956 ontworpen door architect G. Ligo.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/OW 5: 70383 (1956); 7: 70298 (1956); 9: 68923 (1956).

Publicaties en studies
VAN KRIEKINGE, D., Essai de toponymie laekenoise, Laken, 1995, s.p.
VAN NIEUWENHUYSEN, P., Toponymie van Laken (doctoraatsverhandeling in de Germaanse Filologie), UCL, Louvain-la-Neuve, 1998, p. 1334.

Tijdschriften
“Laënneclaan * 1020 8118 Avenue Laënnec”, LACA Tijdingen, jaargang 21, 2, april-juni 2010, pp. 29-30.