Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 10614
lees meer

Beschrijving

Hoekhuis (Joseph Dekeynstraat) van neoclassicistische inspiratie, waarvoor bouwaanvraag van 1877.

Drie bouwlagen volgens afnemende grootte en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) + één hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde. (pannen). BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. lijstgevel op plint in blauwe hardsteen met kelderopeningen. Begane grond met rechthoekige muuropeningen, op verdiepingen licht getoogd met panelen op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. HoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. op tweede bouwlaag voorzien van klein balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. FriesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met steigergatenGat aan de bovenzijde van een gevel waarin de horizontale dwarsbalken van een steiger werden bevestigd; vaak afgedekt door smeedijzeren (sier)deksel.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst..

Bronnen

Archieven
GASJ/DS/OW 1957 (1877).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid