Van Kerkstraat naar Koningin Astridlaan (Kraainem). Vormt gemeentegrens tussen Sint-Pieters-Woluwe en Kraainem. Alleen pare kant op grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe.

Komt al voor op de Grondatlas van het Sint-Jansgasthuis in Brussel, getekend in 1712 (AOCMWB, Kaarten en plannen, nr. 341, kaart nr. 23), onder de naam De Straete van Crijnhem naar Stockel.

In de Gemeenteatlas van 1808 vormt straat samen met huidige Vander Elststraat, één straat, chemin de Nivelles genaamd. Toen slechts bebouwd met drie huizen (nu verdwenen) op hoek met Kerkstraat.
Met uitzondering van nog één landelijk huis van 1871 (zie nr. 32) dateert bebouwing uit XX. Nr. 130, 134, op hoek met Desmedtstraat, twee huizen van 1909. Hoofdzakelijk woningen met twee of drie bouwlagen. Sommige uit interbellum met bescheiden invloeden van art deco (zie nr. 156), andere, bel-etagewoningen uit jaren 1950. Onregelmatige rooilijn: huizenrijen soms grenzend aan straat, andere inspringend.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 130, 134: 544 (1909).