Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Pierre STILLEMANSarchitect1906

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Pieters-Woluwe (DMS-DML - 2002-2009, 2014)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2004

id

Urban : 17354
lees meer

Beschrijving

Opbrengsthuis n.o.v. arch. Pierre Stillemans, i.o.v. luikenfabrikant Joseph Mellaerts, 1906.

Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Eclectische bakstenen gevel met enkelvoudige, dubbele en driedubbele banden in witte baksteen. Muuropeningen onder I-balkIJzeren latei met I-profiel., op benedenverd. doorlopend , en onder ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. met afwisselend witte en rode baksteen. Centrale toegangsdeur symmetrisch geflankeerd door koetspoort en vitrine. In centrale trav. balkons in verkleinende ordonnantie, op unieke consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en met gebuikteMet een buik staand; welvend oppervlak dat een ongelijkmatige boogwerking vertoont. ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Drieledige friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met steekbogen op dunne lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries)..

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 390 (1906).