De Jacques Jansenstraat verbindt de Chazallaan met de Auguste Lambiottestraat. Aan het begin van haar tracé wordt ze doorkruist door de Grote Bosstraat.

De straat ligt in de Monrosewijk, waarvan het stratenplan werd getekend door Octave Houssa, ingenieur der gemeentelijke Openbare Werken, goedgekeurd bij K.B. van 18.06.1903 en definitief goedgekeurd bij K.B. van 21.04.1906, samen met drie andere nieuwe Schaarbeekse wijken - Josaphat, Linthout en Monplaisir-Helmet. De Jacques Jansenstraat volgt een deel van de oude weg naar Leuven en moest oorspronkelijk lopen van het Daillyplein tot aan de Rogierlaan. Het begin van de straat werd uiteindelijk afgesneden door de aanleg van de Chazallaan, en het laatste stuk werd in 1908 herdoopt tot de Émile Wittmannstraat. De werken voor de aanleg van de straat vonden plaats in 1905-1906 en 1908-1909.

De straatnaam werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 12.09.1902 en is een eerbetoon aan architect Jacobus Jansen (Antwerpen, 1830 - ?), die gemeenteraadslid was tussen 1885 en 1890.

De hoofdzakelijk residentiële straat werd bijna volledig bebouwd tussen 1900 en 1904, langs wat toen nog de oude weg naar Leuven was. Het gaat om woningen in eclectische stijl, die van nr. 21 tot nr. 43 oorspronkelijk ontworpen als een groot geheel van identieke huizen. Gemeenteraadslid en architect Georges Van Oye, eigenaar van verscheidene terreinen en bewoner van de straat, tekende de plannen van nr. 30, 32 en 38-40 (zie deze nummers). Op nr. 16-18 tot 28 was, al vóór 1901, de Société Anonyme Belge de Constructions Incombustibles gevestigd op een terrein dat tot aan de Chazallaan liep. De firma werd in 1924 geliquideerd en het terrein langs de laan werd twee jaar later verkaveld. Nr. 24-26 wordt nu ingenomen door een garage. Het begin van de straat werd pas tijdens het interbellum bebouwd met opbrengsthuizen in Beaux-Artsstijl of art deco.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAS/DS 16-18 tot 28: 145-36; 16-18: 145-14-16; 24-26: 145-26-30; 28: 145-28; 29, 31: 145-29-31; 33, 35: 145-33-35; 37, 39: 145-37-39; 41, 43: 145-41-43.
GAS/OW Infrastructuur 175.
Huis der Kunsten van Schaarbeek/lokaal fonds.

Publicaties en studies
FISCHER, F., Notice sur les grands travaux de Schaerbeek (Premier Congrès international et Exposition comparée des Villes), Brussel, Imprimerie Ferdinand Denis, 1913, p. 6-7 in: Bulletin communal de Schaerbeek, 1913, p. 438.

Kaarten / plannen
HOUSSA, O., Plan des transformations de la commune de Schaerbeek, 1903 (Huis der Kunsten van Schaarbeek).
HOUSSA, O., Quartier Monrose, Plan no 1, 1904 (GAS/OW).

Websites
Het verhaal achter de straatnamen van Schaarbeek, GEMEENTEHUIS VAN SCHAARBEEK