De Eugène Hubertstraat ligt in het verlengde van de De Laubespinstraat; ze begint ter hoogte van de Théophile De Baisieuxstraat en mondt uit aan de Ernest Masoinlaan. Ze vormt de grens met grondgebied Jette, waarop haar pare zijde ligt.

Tot aan de terreinenruil die in 1925 plaatsvond tussen de Stad Brussel en Jette om de site van het Brugmannziekenhuis in het grondgebied van de Stad te kunnen opnemen, liep de toekomstige laan op grondgebied Jette. Het was in dat jaar dat de straat waarschijnlijk werd aangelegd en ze haar naam kreeg, bij besluit van het College van de Stad Brussel van 20.04.1925. Net als bij andere verkeerswegen in de omgeving van het Brugmannziekenhuis, is haar naam een eerbetoon aan een arts, Eugène Hubert (1839-1905), die onder meer de verlostang perfectioneerde.

De straat, voorzien van achteruitbouwstroken bestemd voor voortuintjes, werd aan onpare zijde bebouwd met een groot complex van appartementen met handelszaken, ontworpen in 1971.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/OW 93433 (1971).


Publicaties en studies
VAN KRIEKINGE, D., Essai de toponymie laekenoise, Laken, 1995, s.p.
VAN NIEUWENHUYSEN, P., Toponymie van Laken (doctoraatsverhandeling in de Germaanse Filologie), UCL, Louvain-la-Neuve, 1998, p. 818.