Typologie(ën)

school

Ontwerper(s)

René AERTSarchitect1958-1961

Paul RAMONarchitect1958-1961

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Pieters-Woluwe (DMS-DML - 2002-2009, 2014)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2003

id [nl]

Urban : 17480
lees meer

Beschrijving

Geschiedenis. Het Collège Saint-Joseph opende zijn deuren in 1956 en telde toen een twintigtal Nederlandstalige en Franstalige leerlingen. De eerste lessen werden gegeven in de bioscoopzaal La Concorde van 1928 (zie Louis Titecalaan nr 32), daarna in tijdelijke houten paviljoenen, opgetrokken in Parmentierpark. Secretariaat ingericht in voormalige villa van 1909 (zie René Declercqstraat nr 84). Het aantal leerlingen steeg spectaculair (424 in 1957, 783 in 1958) en dus werden de lessen vanaf 1958 gegeven in gebouwen, opgetrokken op huidige locatie in Woluwelaan, op voormalige braakliggende moerassige grond in bezit van familie Solvay.

In 1958 ontwierpen arch. René Aerts en Paul Ramon definitief gebouw in vorm van langwerpig volume met twee bouwlagen met klaslokalen rond overdekte speelplaatsen. Gebouw werd uitgebreid met een tweede volume haaks op Woluwelaan n.o.v. dezelfde arch., 1959. Werken uitgevoerd door aannemer Herpain. In 1958 werden achttien klassen opgetrokken en in 1959 twaalf. Deze werden ingehuldigd op 23.05.1959.

Eerste complex in jaren 1960 uitgebreid met diverse nieuwe gebouwen: gebouw voor religieuze gemeenschap en schooladministratie, n.o.v. arch. Aerts en Ramon, 1963, een rechtopstaand parallellepipedumvolume en vandaag “de building” genoemd; diverse prefab paviljoenen van één bouwlaag met plat dak; gymnastiekzalen, resp. in 1966 en 1968; Nederlandstalige basisschool, 1968.

In 1968, naar aanleiding van de taalstrijd die toen in België woedde, werd college in twee verdeeld: enerzijds het Franstalige Collège Jean XXIII en anderzijds het Nederlandstalige Sint-Jozefcollege. De schoolgebouwen werden verdeeld tussen de twee instellingen.

Woluwelaan, Sint-Jozefcollege en Collège Jean XXIII, situatieplan (Jubileumboek 25 jaar Sint-Josefcollege te Sint-Pieters-Woluwe 1956-1981, Zaventem, 1981, p. 46). (foto s.d.).

In jaren 1980 en 1990 werden gebouwen verbouwd en gerenoveerd. Sloop van sommige tijdelijke klaslokalen van 1964 en heropgebouwd (1982); gymnastiekzaal van 1968 verbouwd (1985) en de bouw van nieuwe schoolgebouwen in hedendaagse stijl, n.o.v. arch. Dedeycker en F. Douxchamps, 1996.

Nu beslaat het complex het grootste deel van terrein gelegen tussen Louis Titecastraat, René Declercqstraat en P. Decoqstraat. Het omvat tevens de voormalige villa in R. Declercqstraat en de voormalige bioscoop in L. Titecastraat.

Gebouwen van arch. Aerts en Ramon. Typische naoorlogse architectuur in functionele stijl met een economisch bouwprogramma. Mooi architecturaal ensemble dat streng minimalistsich is uitgewerkt. Esthetische kwaliteit wordt bezorgd door harmonieus en typisch materiaalgebruik met decoratieve eigenschappen. Zichtbaar betonnen skelet, soms ruw gelaten, soms met gladde afwerking. Grote venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met elegante geometrische verdelingen zorgen voor overvloedig natuurlijk lichtinval.

Gebouwen van 1958 en 1959. Twee haaks op elkaar staande vleugels. Elk twee bouwlagen met klaslokalen rond overdekte speelplaatsen. Buitenvorm reflecteert structuur: twee rijen kubussen van twee bouwlagen met telkens twee klaslokalen. Lange zijden volledig beglaasd met venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in metalen raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn.; hier en daar met borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in ondoorschijnend groen glas. Gangen en sommige klaslokalen op betonnen palen en uitstekend boven overdekte speelplaatsen.

Gebouw thans verdeeld tussen Franstalige en Nederlandstalige scholen. Gedeelte van Franstalige school in 1985 op ongelukkige en drastische manier verbouwd. Overdekte speelplaatsen en volumes op palen werden gedeeltelijk voorzien van muren om lokalen te vergroten. Metalen schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  werd vanuit esthestisch oogpunt ongelukkig vervangen. Gedeelte afhankelijk van Sint-Jozefcollege bleef ongewijzigd.

Woluwelaan, Collège Jean XXIII, 'de building' uit 1961 (foto 2005).

“De building”, 1961. Volume van acht bouwlagen met vierkant plan. Zes middelste bouwlagen rustend op sokkel die in overstek worden geschraagd door dikke ruwe betonnen peilers. VensterregistersDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters., horizontaal geritmeerd door uitstekende geslepen betonnen plateaus. Op laatstgenoemden verticaal doorlopende  en beschilderde stalen zuiltjes en horizontaal doorlopende  houten borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust..

Binnenruimtes georganiseerd rond centraal opengewerkte trap. Laatstgenoemde wordt op elke verdieping omgeven door vierkante gang waarrond de ruimtes zijn geschikt. Oorspronkelijke trap met één trapboom en zonder stootborden, spijtig genoeg vervangen.

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 60 (1958), 359 (1959), 440 (1960), 310 (1961), 184 (1964), 167 (1966), 312 (1968), 149 en 150 (1985), 95 en 143 (1996).

Publicaties en studies
Jubileumboek 25 jaar Sint-Jozefcollege te Sint-Pieters-Woluwe 1956-1981, Zaventem,

Opmerkelijke bomen in de nabijheid