Korte straat met een knik van de Bosstraat naar de Vliegtuiglaan. De straat is het resultaat van een verkavelingoperatie zoals blijkt uit het algemeen aanlegplan n.o.v. landmeter-stedebouwkundige Franz Pettiaux uit 1954. Ze werd aangelegd in 1955 en net als die van de naburige straten, refereert haar naam aan de vliegtuigmeetings die tot in 1957 werden georganiseerd op het nabijgelegen, voormalige hypodroom van Stokkel.

De straat is schaars bebouwd met woningen die achter een inspringende zone liggen en voornamelijk dateren van de jaren 1950-1960. De laatste nog vrij gebleven percelen werden in de jaren 1980 bebouwd.

Het analoge volume en materiaalgebruik, waarbij dakpannen en zichtbare of bepleisterde baksteen, vaak gecombineerd met breuksteen, overheersen, verlenen de straat een grote homogeniteit.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GASPW/DS rooilijnen 27 Montgolfier.