Relatief korte straat van Kerkstraat naar Schermstraat. Doorkruist door Herendal.

Tracé goedgekeurd volgens K.B. van 15.09.1928. Genoemd naar Pierre-Louis Henrotte, tweede pastoor van parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel, die hij van 1906 tot aan zijn dood in 1928 bestuurde (JANSEGERS, J., 1963, pp. 28-29).

Straatgedeelte tussen Kerkstraat en Herendal in 1960 verbreed en langs rooilijn bebouwd met rijhuizen. Nr. 71-73: op hoek met Kerkstraat, landelijk huis daterend van voor aanleg Henrottestraat.

Straatgedeelte tussen Herendal en Schermstraat schaarser bebouwd met kleine groepen huizen met voortuintjes. Aan onpare kant gebouwen van net na W.O. II. Nr. 1 tot 13: geheel van zeven huizen van 1949 en 1950 n.o.v. arch. J. L. Bijtrap en i.o.v. aannemer P. Struelens. Alle bebouwing aan pare kant gebouwd tussen 1986 en 1991.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GASPW/DS rooilijnen 13.
GASPW/DS 1, 3: 130 (1949); 5, 7: 593 (1949); 9, 11: 219 (1950); 13: 682 (1950).