Tussen Sint-Pietersvoorplein en Charles Thielemanslaan, ter hoogte van onpare nr van Félix Poelsstraat. Aangelegd vlg. gemeenteraadsbesluit van 01.02.1952, bevestigd door KB van 29.09.1956. De huizen van Félix Poelsstraat gelegen ter hoogte van het plein – hoofdzakelijk bescheiden huizen van ca 1900 – werden ca 1958 onteigend en afgebroken.

Het BPA VI/3, bekrachtigd door KB van 14.02.1962, vaardigde stedenbouwkundige voorschriften uit voor nieuwe op te trekken gebouwen rond het plein. Het plan voorzag in de afbraak van alle aan het plein grenzende gebouwen, inclusief de pare nr van Félix Poelsstraat en een deel van Louis Thysstraat, en de inplanting van twee grote L-vormige appartementsgebouwen aan weerszijden van het plein. Dit plan werd pas later en onvolledig uitgevoerd. Het plein bleef een twintigtal jaar een uitgestrekte rechthoekige onbebouwde ruimte. Pas op het einde van de jaren 1970 begon de bouw van het omvangrijke L-vormige appartementsgebouw grenzend aan twee zijden van het plein. Dit gebouw kwam grotendeels overeen met één van de twee, in het BPA van 1962 voorziene blokken, en werd pas afgewerkt midden jaren 1980. Het tweede in 1962 geplande gebouw aan onpare zijde van Félix Poelsstraat kwam er nooit; de hier gelegen huisjes bleven dus van de sloophamer gespaard.

Het nieuwe plein werd op 26.06.1986 officieel ingewijd. Het werd enkele maanden later afgewerkt en Meiersplein genoemd, ter ere van de burgemeesters Charles en Joseph Thielemans wier oude familiale boerderij, de huidige “Auberge des Maïeurs”, vlakbij gelegen is (zie Sint-Pietersvoorplein nr 1).

Het plein vertoont thans een bijzonder heterogene bebouwing met aan de ene kant het disproportionele gebouw uit de jaren 1970 en aan de andere kant de kleine huizen van de Félix Poelsstraat.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GASPW/DS rooilijnen 29 Maïeurs.
GASPW/DS 94 (1976).

Tijdschriften
CHABEAU-POELS, G., 'Images d'une rue au fil des générations', Wiluwa, 37, 1992, pp. 1-21.