Deze kleine verkaveling werd eind jaren 1970 loodrecht op de Kaatsspellaan aangelegd. Ze werd tussen 1977 en 1994 bebouwd met negen villa's en enkele gekoppelde huizen.
Bekijk de weerhouden gebouwen