De Schietschijfstraat is een rechte straat die de Joseph Dekeynstraat in Sint-Joost-ten-Node verbindt met de Thomas Vinçottestraat in Schaarbeek, die vroeger de tweede helft van de Trooststraat vormde. Enkel het laatste deel, dat begint aan de kruising met de Eeckelaersstraat, ligt op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek.

De straat ligt in de Monrosewijk en bestond al vóór het stratenplan van die wijk, dat definitief werd goedgekeurd bij K.B. van 21.04.1906. De Schietschijfstraat werd begin jaren 1870 aangelegd op het grondgebied van Sint-Joost, in het kader van de aanleg van de Oostwijk. De verlenging ervan op de gemeente Schaarbeek werd uitgevaardigd bij K.B. van 30.11.1876, samen met die van de Verbiststraat, die er evenwijdig aan loopt. Dit laatste gedeelte werd echter pas in 1894 aangelegd, om de zogenoemde “Troostwijk” uit zijn isolement te halen door hem met Sint-Joost-ten-Node te verbinden.

De naam van de straat herinnert wellicht aan haar nabijheid tot de voormalige Nationale Schietbaan, die in 1861 aan het Daillyplein was aangelegd.

Vanaf de laatste jaren van de 19e eeuw werd de pare zijde van het Schaarbeekse deel bebouwd met bescheiden huizen met neoclassicistische inslag. De meeste werden ontworpen voor eenzelfde opdrachtgever, schrijnwerker-aannemer Vandenbemden. Die liet eveneens, inspringend ten opzicht van de straat, een feestzaal bouwen met toegang via de Trooststraat (zie Thomas Vinçottestraat nr. 61). Op nr. 60 vermelden we een smalle woning met laterale inrijpoort – wellicht een hergebruik uit de 18e eeuw – een overblijfsel van een geheel van vijf woningen die vanaf 1880 in een doodlopende straat werden gebouwd. Aan onpare zijde voltrok de eerste bouwfase zich tussen 1906 en 1913. Ze werd gekenmerkt door huizen in eclectische stijl, zoals nr. 17 (n.o.v. architect J. Vranckx, 1911). Op nr. 21-23 werd in 1908 een groot gebouw als biermagazijn opgetrokken, haaks op de straat. De bebouwing van de straat ging voort tijdens het interbellum, met gebouwen met invloed van art deco of het modernisme, en ten slotte met appartementsgebouwen in de jaren 1960.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAS/DS 17: 47-17; 21-23: 47-21-23.
GAS/OW 47.
GAS/OW Infrastructuur 9.
GAS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1878, p. 792; 1894, pp. 304-305; 1896, pp. 200, 202.

Kaarten / plannen
Plan de la commune de Schaerbeek 1870, Nationaal Geografisch Instituut.
Carte de Service de Bruxelles et environs, Militair Cartografisch Instituut, 1894 (Koninklijke Bibliotheek van België).