Het voorplein van de Drievuldigheidskerk vormt de kruising tussen de Baljuwstraat, Amazonestraat, Afrikaansestraat en de Notarisstraat. Het ligt op de gemeentegrens tussen Elsene en Sint-Gillis. Alleen de nr. 1 tot 10 en een deel van de Drievuldigheidskerk liggen op Elsene.

Het voorplein werd aangelegd bij K.B. van 10.02.1897 dat voorzag in Le prolongement de la rue du Bailli, entre les rues Simonis et de l'Amazone, la création d'un parvis circulaire devant Drievuldigheidskerk et l'ouverture d'une rue latérale (côté est). De halve cirkelvorm moet voor een mooi uitzicht zorgen op de Drievuldigheidskerk die tussen 1894 en 1908 in het perspectief van de Baljuwstraat werd gebouwd. De opmerkelijke barokke gevel van het gebouw is afkomstig van de augustijnenkerk die in het begin van de 17e eeuw door de architect Jacques Francquart op het terrein van het huidige De Brouckèreplein in Brussel werd gebouwd.

Het voorplein is bebouwd met opbrengsthuizen met handelsruimte, die alle een gelijkaardig volume hebben en tussen 1903 en 1907 werden gebouwd. Hun gevels in eclectische stijl (zie nr. 1, 4, 6) of met neoclassicistische inslag (zie nr. 3) zijn lichtjes concaaf en vormen een mooi gevelfront tegenover de kerk.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925). GAE/OW 289.

Publicaties en studies
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, p. 140.
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Le quartier Tenbosch (1), Gemeente Elsene, Brussel, 1999 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 5), pp. 17-18.