Van Hallepoortlaan tot Fontainasstraat. Recht tracé.

Oorspronkelijk Fontainasstraat genoemd, huidige benaming naar politicus César De Paepe (1842-1890), oprichter van de Belgische Werkliedenpartij in 1885.

Geopend in het kader van de bouw van het Fontainashof (1865-1868) en op het overzichtsplan ervan vermeld als ‘verlenging van de Blaesstraat'.

Huidige bebouwing, aan onpare kant, beperkt tot twee grote appartementsgebouwen, ter vervanging van verscheidene huizen in neoclassicistische stijl van jaren 1870: het eerste, op nr. 9, vormt hoek met Hallepoortlaan, het tweede vormt hoek met Fontainasstraat, op nr. 7 van deze straat. Aan onpare kant loopt deze straat langs de tuinen van het Fontainashof en dan de Germeauxsquare. (zie É. Feronstraat nr. 12), gebouwd op een perceel dat vroeger toebehoorde aan L. Van Roye, houthandelaar, die er in 1877 aan straatkant (vroeger nr. 6) magazijnen en kantoren had gevestigd, nu gesloopt. Op hoek met Fontainasstraat loopt de Germeauxsquare eveneens over de percelen van huizen uit 1863, ook verdwenen (zie Fontainasstraat nr. 11-13).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Publicaties en studies

PEIREN, L., César De Paepe. De l'utopie à la réalité, Bruxelles, 1900.
Saint-Gilles. Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU asbl, Brussel, 1988, p. 44.