Langs Tervurenlaan, Priester Cuypersstraat, Pater de Dekenstraat en aansluitend op de Sint-Michielswarande.

Gecreëerd in XX a, bij de aanleg van de ondergrondse spoorlijn Halle-Vilvoorde. Het huidige plein dateert uit 1929, zijn benaming uit 1956 naar prinses Jean de Mérode die zich gedurende 40 jaar inzette voor de oorlogsinvaliden.

Het metro- en treinstation Merode is toegankelijk via twee ingangen. Het bezit een aantal kunstwerken, zoals de betegelde muur "Carrelage Cinq" van Jean GLIBERT en een fresco door Roger RAVEEL uit 1976. Centraal op het plein werd in 1986 een bankfiliaal gebouwd (Nr. 43, volgt nummering van Tervurenlaan). Het monument ter ere van de artilleristen werd onthuld op 6 mei 1934 en draagt het opschrift ,"MONUMENTS AUX ARTILLEURS DE TRANCHEE MORTS POUR LA PATRIE 1914-1918". Het omvat een beeld van de Overwinning en twee bas-reliëfs, getekend en gedateerd "M. WAUCQUEZ en R. GEYST fondeur Bruxelles". Het oorspronkelijk monument is een stuk kleiner geworden nadat het n.a.v. de metrowerken uit elkaar werd gehaald en verplaatst.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
AGEtt./DS Plan 1906.
RC 1956, p. 177.
RPV 1929, p.481.
AGEtt./Inschr. Reg. 3718 (1986).

Publicaties en studies
MEIRE, R.J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, pp. 97, 98, 175.