Van Aimé Dandoyplein naar Louis Schmidtlaan.

Geopend in de jaren 1930 om de wijk van de Sint-Gertrudiskerk (zie Van Meyelplein) en van het Jubelpark met de L. Schmidtlaan te verbinden.

Een eerste deel, dat vanaf de L. Schmidtlaan vertrekt, werd in 1938 tot aan de Generaal Fivéstraat verlengd. Het stuk tot aan het A. Dandoyplein werd aangelegd op de voormalige, in onbruik geraakte Rinsdellestraat (die geopend was in 1898 om het Rinsdelleplein met de Veldstraat te verbinden) en is pas in 1951 toegankelijk voor het verkeer. In 1952 wordt het middendeel van de laan opgehoogd.

Haar naam heeft ze te danken aan twee pioniers uit Kongo, Paul en Georges Le Marinel, zonen van een Frans officier die, aan het hoofd van een troep vrijwilligers, de Belgische onafhankelijkheidsstrijd in 1830 kwam ondersteunen.

Aan beide zijden van de laan, homogene bebouwing met huizen en kleine appartementsgebouwen, meestal met drie of vier bouwlagen onder plat dak, het merendeel uit de jaren 1950. Enkele woningen uit de jaren 1930 in het laatste deel van de straat, zie Nr. 150 (1937, n.o.v. arch. Paul DEVOS), 152 (1936, n.o.v. arch. C.-P. MESKENS), 154 (1936, n.o.v. arch. Louis CAELS), 156 (1936, n.o.v. arch. Maurice D'HOND), 158 (1936, n.o.v. arch. Marc SPINNAEL), 160 (1936, n.o.v. arch. VEREYCKEN) of 164 (1936, n.o.v. arch. L. SPÉDER). Aan het einde van de laan aanzienlijke appartementsgebouwen met adres in de L. Schmidtlaan. Het deel tussen de Generaal Fivéstraat en de Pervijzestraat wordt ingenomen door de gebouwen van het 'Athénée Royal Jean Absil'.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven

B. Regent 26.10.1949.
GAEtt./OW 2378, 2540, 3640, 3994, 4150, 4247, 5206 (1936), 37-555 (1937).
GR 10.03.1921.
K.B. 23.02.1923.
RC 1937, p.60; 1938, p.63; 1939, p.72; 1951, p.131; 1952, p. 145.

Publicaties en studies
MEIRE, R. J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, p. 110.