Van Grote Haagstraat naar Edouard de Thibaultlaan.

Korte en rechte straat geopend in 1926 n.a.v. de aanleg van het Rinsdelleplein, zonder evenwel deel uit te maken van het algemeen rooilijnenplan van de Rinsdellewijk.

Huidige benaming naar Jean Massart, botanicus en docent aan de ULB.

Het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door appartementsgebouwen opgetrokken in de jaren 1920 en 1930 i.o.v. de Etterbeekse Haard.
Hoofdzakelijk bakstenen gevels op hardstenen plinten met vier bouwlagen. De hoekpanden werden soms symmetrisch aan weerszijden van de straat gebouwd, zie nr. 1 en 2 (1925, n.o.v. arch. DENAYER). Opstand met resp. acht en zeven traveeën in totaal. Gevel J. Massartstraat getypeerd door de deurtravee in licht risaliet, waarin moderne deur en smalle rechthoekige vensters. In de overige traveeën rechthoekige vensters, op de verdiepingen casementversiering op de muurdammen, decoratief metselmozaïek op de borstweringen van de derde en vierde bouwlaag. Gelijkaardige uitwerking in de gevel van de de Grote Haagstraat, zij het met gekoppelde rechthoekige vensters in de centrale travee. Houten kroonlijst op klossen. Zie ook nr. 3 (1930, n.o.v. arch. Vincent MANSHOF), vijf traveeën gevat in rechthoekige nissen, verspringende ordonnantie in de centrale travee, houten kroonlijst op klossen; nr. 4 (1925, n.o.v. arch. Jean STILLEMANS) met negen traveeën waarvan centrale ingangstravee onder gebroken fronton, gebruik van similisteen voor banden en de decoratie van de borstweringen, rechthoekige muuropeningen op kordonvomende lekdrempels in de vierde bouwlaag, gekorniste houten kroonlijst met tandlijst; nr. 5 (1931, n.o.v. arch. Valère ROUSSEAU) met vijf traveeën, waarvan centrale deurtravee ingeschreven in nis en met verspringende ordonnantie; nr. 6 met zeven traveeën waarvan drie middentraveeën in licht risaliet onder driehoekige frontonbekroning, verspringende ordonnantie in de centrale deurtravee, rechthoekige muuropeningen met verdiepte borstweringen onder latei, houten kroonlijst op klossen; nr. 7 (1932, n.o.v. arch. Paul EENENS) met vijf traveeën, vanaf de tweede bouwlaag tweezijdige erker in de centale deurtravee, rechthoekige muuropeningen, houten kroonlijst; nr. 8 (1929, n.o.v. arch. DENAYER) met vijf traveeën, risaliet in de middentravee, zware lijst tussen de eerste en de tweede bouwlaag, rechthoekige muuropeningen gevat in rechthoekige nissen op verdiepingen; nr. 10 (zie E. de Thibaultlaan nr. 70). Op het einde van de straat twee enkelhuizen met telkens twee bouwlagen en twee traveeën.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven

Archieven Etterbeekse Haard. Dossier J. Massartstraat.
B. Regent 26.10.1949.
GR 10.03.1921.
RC 1925, p. 33; 1926 p. 178; 1927, p.246; 1945, p. 87.