Rechte straat van Sterreplein naar Johannalaan. Deels op grondgebied van Elsene, deels op dat van Brussel (nr. 29 tot 37).

Opgenomen in wegennet van Elsene volgens K.B. van 14.09.1892. Deel van straat geannexeerd door Brussel volgens K.B. van 23.03.1907. Naam waarschijnlijk ontleend aan nooit verwezenlijkte hippodroom die door inspecteur der wegen Victor Besme voorzien was in Solbosch-wijk, grosso modo op terrein van huidige ULB-campus als onderdeel van zijn Plan d'ensemble pour l'extension et l'embellissement de l'agglomération bruxelloise van 1865.

Gedeelte op Brussel thans ongelijk aspect – bijgebouwen van Franklin Rooseveltlaan en groot flatgebouw behorend bij ULB (nr. 29) – zodat oorspronkelijke straatbeeld van laan verloren ging. Tussen 1898 en 1928 bebouwd met gekoppelde villa's met pittoresk karakter, allen gesloopt, met uitzondering van thans verbouwde nr. 35 (arch. Godsdeel). Nr. 37: Villa Majolica, n.o.v. arch. Ernest Delune, 1898; in 1910, n.a.v. wereldtentoonstelling, verbouwd tot café-restaurant (arch. Ed. Legraive); in 1928 vervangen door garage met torentje als bijgebouw van herenhuis (arch. Paul Bonduelle) in Franklin Rooseveltlaan nr. 30 (zie deze laan en dit nr.). Op hoek met Johannalaan eertijds atelierwoning van schilder Fernand Khnopff, in 1938-1940 gesloopt (zie Johannalaan).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/OW 35: 31324 (1923); 37: 9669 (1898-1910), 35464 (1928).
GAE/OW Historique des rues (1925).

Publicaties en studies
MOUTURY, S., CORDEIRO, P., HEYMANS, V., Les quartiers Franklin Roosevelt et Vert Chasseur, Brussel, 1998, s.p.